Το Access Control ή σύστημα ελέγχου πρόσβασης χρησιμοποιείται σε χώρους που απαιτείται η ανάγκη για τον έλεγχο του πότε και ποιος εισέρχεται ή εξέρχεται σε μια περιοχή, ένα κτίριο ή χώρο.

Ό Έλεγχος Πρόσβασης πραγματοποιείται με φυσική παρουσία (προσωπικό ασφαλείας) ή με τεχνικά μέσα περιλαμβάνοντας τουρνικέ, πύλες, ασύρματες κλειδαριές και άλλα μέσα ελέγχου.

Ένα σύστημα ελέγχου πρόσβασης καθορίζει ποιος επιτρέπεται να εισέλθει ή να εξέλθει σε κάποιον προστατευόμενο χώρο. Ιστορικά, αυτό εν μέρει επιτυγχάνεται μέσω κλειδιών και κλειδαριών. Οι μηχανικές κλειδαριές και τα κλειδιά δεν επιτρέπουν τον περιορισμό που μπορεί να σου παρέχει πλέον ένα εξελιγμένο σύστημα πρόσβασης και παράλληλα αν χαθεί κάποιο κλειδί το κόστος αντικατάστασης της κλειδαριάς είναι ασύμφορο.

Αντίθετα χρησιμοποιώντας ένα εξελιγμένο σύστημα access control και με την χρήση μιας κάρτας ηλεκτρονικής πρόσβασης (μαγνητική τύπου ή proximity) μπορεί να ελέγχεις και να διαχειρίζεσαι όλες τις λειτουργίες από ένα κεντρικό σημείο διαχείρισης που βρίσκεται εγκατεστημένο σε ένα Η/Υ. Για παράδειγμα σε ένα κτήριο μιας εταιρείας, μπορείς να καθορίσεις  ποιος υπάλληλος έχει πρόσβαση σε ποιος χώρους και πιο συγκεκριμένα ποιες ώρες και ποιες ημέρες του επιτρέπεται η πρόσβαση. Οι πληροφορίες για την κίνηση της κάθε κάρτας καταγράφονται συνεχώς και είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή.

Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας εισόδου δίνεται η δυνατότητα της άμεσης απενεργοποίησης της για λόγους ασφαλείας και την αντικατάσταση αυτής με νέα με αμελητέο κόστος.

Αν και η πλαστική κάρτα πρόσβασης θεωρείται πλέον η ποιο διαδεδομένη μορφή επαλήθευσης ταυτότητας και συναντάται μέχρι και σήμερα σε πολλές εγκαταστάσεις ,  νέες τεχνολογίες για την επικύρωση ταυτότητας κερδίζουν διαρκώς έδαφος και χρησιμοποιούν την τεχνολογία βιομετρικών μετρήσεων όπου η πιστοποίηση της πρόσβασης γίνεται μέσω αναγνώρισης προσώπου, δακτυλικών αποτυπωμάτων και αναγνώρισης της ίριδας.