Προγραμματισμός, επίδειξη εγκατάσταση τηλεφωνικών κέντρων

Με την εμπειρία μας, μελετάμε τις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας και αναλόγως εγκαθιστούμε και προγραμματίζουμε το τηλεφωνικό κέντρο σας, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες του.

Οι εργασίες εγκατάστασης περιλαμβάνουν προγραμματισμό τηλεφωνικών κέντρων και αναλογικών & ψηφιακών συσκευών, προγραμματισμό λογισμικών των υπολογιστών που συνεργάζονται με το τηλεφωνικό κέντρο όπως CTI (Computer Telephone Integrated) & καταγραφή κλήσεων, προγραμματισμός VoIP τηλεφωνία (CISCO συστήματα, συσκευές και υπολογιστές), σύνδεση FCT στο τηλεφωνικό κέντρο για κλήσεις προς κινητά με μειωμένη χρέωση καθώς και θυροτηλεφώνων που ελέγχονται από το τηλεφωνικό κέντρο.

Επισκευή τηλεφωνικών κέντρων - ανταλλακτικά

Αναλαμβάνουμε τον έλεγχο βλαβών του τηλεφωνικού σας κέντρου και προτείνουμε την καταλληλότερη λύση αντιμετώπισής τους. Παρέχουμε υποστήριξη των τηλεφωνικών κέντρων PANASONIC, AVAYA,ERICSSON, SIEMENS και άλλων.

Επέκταση και αναβάθμιση τηλεφωνικών κέντρων

Σας προτείνουμε την κατάλληλη λύση για να επεκτείνετε ή / και να αναβαθμίσετε το τηλεφωνικό κέντρο σας με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Παραμετροποίηση: Σύνδεση / μεταφορά γραμμών & εσωτερικών τηλεφώνων

Προγραμματίζουμε το τηλεφωνικό κέντρο σας σύμφωνα με τις ανάγκες & τις επιθυμίες σας.

Μεταφορά τηλεφωνικών κέντρων

Αναλαμβάνουμε την αποσυναρμολόγηση, τη μεταφορά στα νέα σας γραφεία και την επανεγκατάσταση & εκ νέου προγραμματισμό του τηλεφωνικού σας κέντρου, με τη μικρότερη δυνατή ενόχληση της λειτουργίας της επιχείρησής σας.

Καταγραφή Συνομιλίας

Με την τεχνολογία και τις απαιτήσεις στο εργασιακό περιβάλλον να αυξάνονται σημαντικά, η καταγραφή συνομιλιών γίνεται όλο και πιο αναγκαία. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών των εταιρειών καθώς και η άμεση εξυπηρέτηση των πελατών τους.

Η καταγραφή συνομιλιών πραγματοποιείται από ένα λογισμικό σύστημα διαχείρισης κλήσεων για την ασφάλεια των φωνητικών δεδομένων. Οι περισσότερες εφαρμογές λογισμικού καταγραφής κλήσεων βασίζονται σε ένα αναλογικό, ψηφιακό ή VoIP σήμα.

Η καταγραφή συνομιλίας μπορεί να επιτευχθεί πάνω σε:

 • Αναλογικές γραμμές πόλεως (PSTN)
 • Ψηφιακές γραμμές πόλεως (ISDN - BRI)
 • Γραμμές 30 τηλεφωνικών καναλιών (PRI)
 • VoIP γραμμές
 • Sip Trunk γραμμές
 • Πρωτόκολλο H.323
 • MGCP call recording
 • Cisco Skinny (SCCP) call recording
 • Αναλογικά εσωτερικά τηλέφωνα (απλές συσκευές ή μέσω Τ/Κ)
 • Ψηφιακές τηλεφωνικές συσκευές τηλεφωνικών κέντρων
 • VoIP εσωτερικά τηλέφωνα (PBX)
 • Sip εσωτερικά τηλέφωνα (PBX)

Οι ψηφιακές γραμμές - ψηφιακά εσωτερικά μπορούν να καταγραφούν, όταν το σύστημα καταγραφής κλήσεων συλλέγει και αποκωδικοποιεί το ψηφιακό σήμα. Αυτή η μέθοδος παρέχεται με ένα ψηφιακό τηλεφωνικό κέντρο που μπορεί να επεξεργαστεί το σήμα πριν διοχετευτεί σε έναν υπολογιστή για την καταγραφή συνομιλιών. Εναλλακτικά ένας προσαρμογέας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μία τηλεφωνική συσκευή για την μετατροπή του ψηφιακού σήματος σε αναλογικό.

Η VoIP καταγραφή συνήθως περιορίζεται από λογισμικό που αναπτύχθηκε από τον εκάστοτε κατασκευαστή του IP PBX (τηλεφωνικού κέντρου). Οι περισσότεροι κατασκευαστές τηλεφωνικών κέντρων δεν διαθέτουν πόρους για την δημιουργία IP συστήματος καταγραφής συνομιλιών. Αντιθέτως εταιρείες που ειδικεύονται στην ανάλυση και καταγραφή κλήσεων παρέχουν λύσεις οι οποίες χρησιμοποιούν τεχνολογία δέσμευσης πακέτων (packet capture) για την παθητική καταγραφή κλήσεων VoIP μέσω του τοπικού δικτύου.